Tune Byggservice

Tune Byggservice 20 år

Tune Byggservice 1989 – 2009

Det hendte i de dager… 
…at et lite snekkerfirma ble startet med hensikt å ”ærbe’ for føa”. Året var 1989, og med fokus på service og lokal forankring, var det naturlig at navnet ble Tune Byggservice. Vi har hatt mange støttespillere ved vår side, og sammen har vi bygd stein for stein.
I dag representerer vi solid kompetanse og lang erfaring som våre kunder nyter godt av. Vi har jobbet allsidig, og oppdragene har vært varierte.

Vi i Tune Byggservice takker kunder og samarbeidspartnere for årene som har vært, og ser frem i mot videre godt samarbeid med mange spennende oppgaver og oppdrag i årene framover!

Se vår Jubileumsbrosjyre her

Hør låten vi lagde til vår jubileumsfest.
Tune Byggservice – Pene kællær